Separator ali lovilec olj

Hauraton - Separator ali lovilec olj in maščobV odpadni vodi se pogosto znajdejo različni onesnaževalci. Med njimi so velikokrat tudi olja in ostale maščobe, ki se uporabljajo pri kuhanju, v industrijskih obratih, avtomehaničnih delavnicah in še kje. Prav tako lahko v vodo zaidejo iz parkirišč ali cestišč, na katerih so parkirani ali se vozijo različna vozila. Problem takšnih maščob je, da lahko onesnažijo podtalnico, zaradi tega jih je pred izpustom v vodni krog  ločiti od vode. Za to najbolj učinkovito lahko poskrbi separator ali lovilec olj, ki poskrbi za prečiščevanje oziroma obdelavo odpadne vode v skladu z zakonskimi predpisi. Tako bo v podtalnico odtekla le voda brez snovi, ki bi lahko onesnažile podtalnico.

Obdelava odpadne vode

Čista voda je dragocen naravni vir, ki ga je vsekakor treba ohranjati tudi za prihodnje generacije in ob tem skrbeti za to, da ne pride do njenega onesnaženja. Za to skrbijo tudi številni zakonski predpisi, ki določajo skrb za odpadno vodo v različnih obratih in ustanovah, ki morajo poskrbeti za to, da odpadne vode ne spustijo kar v odtok, ampak jo pred tem očistijo onesnaževalcev oziroma obdelajo v skladu s predpisanimi standardi. Separator ali lovilec olj se tako uporablja:

  • v industrijskih obratih,
  • v avtomehaničnih delavnicah,
  • na bencinskih črpalkah,
  • na parkiriščih,
  • gostinskih obratih,
  • hotelih,
  • pekarnah,
  • različnih drugih obratih.

Boljša skrb za okolje in za čisto vodo

Kakovosten separator vode poskrbi za to, da v vodni krog pride le čista voda, ki ne onesnaži podtalnice. Zaradi tega je zelo pomembno, da imajo vsi zgoraj našteti obrati tudi lovilec olj in maščob oziroma vseh snovi, ki bi lahko onesnažile podtalnico in zaradi tega vanjo nikakor ne smejo zaiti.

Pri tem so na voljo najrazličnejši modeli, od takšnih iz betona do takšnih iz jekla, različnih kapacitet in z različnimi lastnostmi. Zaradi tega lahko vsakdo poišče točno takšnega, kakršnega potrebuje glede na svoje potrebe, ter tako ne poskrbi le za upoštevanje zakonskih predpisov, ampak hkrati naredi še nekaj dobrega za okolje in za to, da vodni viri ostanejo čisti.