Kanalice.hr – vse o odvodu vode

Kanalice.hr je odlična spletna stran za vse, ki potrebujejo informacije o pravilnem in učinkovitem odvodu vode. Nabetonske kanalete za odvodnjavanje spletni strani so namreč predstavljeni raznoliki sistemi nemškega proizvajalca Hauraton, ki se v ta namen zelo dobro obnesejo. Vsi njihovi sistemi so učinkoviti in kakovostni ter predstavljajo odličen način za odvod vode z raznolikih vrst površin.  

Kako poskrbeti za odvod vode? 

Za odvod vode je možno poskrbeti na različne načine. Na pozidanih površinah v urbanih okoljih pa zanj največkrat poskrbijo različni sistemi, ki se jih vgradi v tla. Takšni sistemi so podrobno predstavljeni tudi na spletni strani Kanalice.hr, pri čemer si je na omenjeni spletni strani možno ogledati tako točkovne kot linijske sisteme, ki se uporabljajo v ta namen. Linijski sistemi postajajo dandanes vedno pogostejši, saj so pri odvodu vode še bolj učinkoviti. 

Linijski sistemi za odvodnjavanje meteorne vode 

Za odvod meteorne vode se lahko poskrbi z vgradnjo odtočnega jaška. V tem primeru se meteorna voda steka zgolj v eni točki, torej gre za točkovni sistem. Takšen sistem poskrbi, da meteorna voda odteče v jašek, še bolj učinkovito pa za to poskrbijo linijski sistemi. Pri njih se meteorna voda steka vzdolž celotne kanalete ali več med seboj povezanih kanalet, zaradi česar še hitreje odteče s površine, v katero je vgrajen takšen sistem. Linijski sistemi tako veljajo za izredno efektivne pri odvodnjavanju meteorne vode.  

 • visoka hidravlična zmožnost, 
 • velika učinkovitost, 
 • primernost za praktično vse vrste površin, 
 • možnost prilagoditve raznolikim površinam, 
 • možnost kombiniranja z različnimi tipi rešetk ali ozke rege, ki poskrbi za diskretnost, 
 • enostavna vgradnja, 
 • dolga življenjska doba. 

Za kakšne površine je primerno linijsko odvodnjavanje? 

Linijsko odvodnjavanje je primerno za praktično vse vrste površin. Natančne informacije o tem, za kakšno vrsto površine je primeren določen sistem oziroma določena kanaleta, boste našli na Kanalice.hr, saj se tudi linijski sistemi med seboj razlikujejo. Razlike med njimi so tiste, ki omogočajo uporabo na toliko različnih površinah, saj s svojo zasnovo, učinkovitostjo in drugimi lastnostmi upoštevajo specifike določene vrste površine in njene potrebe po odvodnjavanju.  

Na spletni strani Kanalice.hr tako lahko najdete linijske kanalete za meteorno vodo, ki so primerne za vgradnjo: 

 • na dvorišča zasebnih hiš, 
 • na vrtove, 
 • v parke, 
 • na parkirišča, 
 • na ceste in avtoceste, 
 • na poslovne in storitvene površine, 
 • v stanovanjske soseske, 
 • v mestna središča, 
 • v industrijske cone, 
 • na letališča ipd. 

Nekatere kanalete so primerne za uporabo na različnih vrstah površin, vendar pa je pred njihovo izbiro vedno treba preveriti, ali ustrezajo čisto vsem zahtevam neke površine tako glede same odpornosti materialov, iz katerih so narejene, kot glede same hidravlične zmogljivosti – torej tega, kako učinkovito bodo lahko poskrbele za vso meteorno vodo, ki se bo stekala vanje. 

Kanalice.hr vam lahko pomaga pri načrtovanju odvodnjavanja 

Če se ukvarjate z načrtovanjem odvodnjavanja meteorne oziroma padavinske vode, si lahko pomagate s stranjo Kanalice.hr. Na njej so predstavljeni tako točkovni kot linijski sistemi za odvodnjavanje, tako da si na spletni strani lahko pogledate: 

 • kakšni sistemi so na voljo,  
 • kakšne so glavne razlike med njimi,  
 • kako so zasnovani in oblikovani,  
 • kakšnih materialov so narejeni,  
 • kako odporni so oz. v kateri obremenitveni razred spadajo, 
 • kako zmogljivi so, 
 • za kakšne površine so primerni, 
 • kakšne tehnične karakteristike imajo ipd.