Za odvodnjavanje mora biti poskrbljeno!

Ljubljana Vič - poplava September 2010
Ljubljana Vič – poplava September 2010

Ob padavinah se na površini lahko nabere padavinska ali meteorna voda. Na travnikih, polju, makadamu in drugih podobnih površinah lahko ta neovirano ponikne v zemljo, medtem ko na drugače urejenih površinah to ni vedno mogoče. Zaradi tega lahko pride do tega, da začne meteorna voda zastajati na površini, kar lahko preprečimo tako, da poskrbimo za odvodnjavanje.

Kaj je odvodnjavanje?

proizvodi za odvodnjavanje
https://odvodnjavanje.si/

Na vsaki površini je treba poskrbeti za odvodnjavanje – to je določeno tudi z zakonodajo. To pomeni, da moramo po zakonu poskrbeti, da bo meteorna oziroma padavinska voda lahko poniknila v zemljo oziroma stekla stran od objektov. Vendar pa to ni pomembno le zaradi zakonodaje, ampak tudi zaradi preprečevanja gmotne škode na površinah in okolici. Velike količine meteorne vode namreč lahko poškodujejo objekt ali njegovo okolico, kar lahko preprečimo z ustrezno urejenim sistemom. S takšnim sistemom torej lahko zavarujemo objekt in njegovo okolico ter poskrbimo za večjo poplavno varnost.

Kje je treba poskrbeti za odvodnjavanje?

Kot rečeno, za odvodnjavanje ni treba skrbeti le tam, kjer lahko meteorna voda naravno ponikne. Običajno je to v naravi, medtem ko je na poseljenih območjih, posebej, če so ta gosto pozidana, za meteorno vodo treba nujno poskrbeti. V nasprotnem primeru bo meteorna voda namreč našla svojo pot ter po poti zalila ali uničila marsikaj oziroma povzročila veliko škode. Zaradi tega tudi zakonodaja določa, da je treba na vsaki pozidani površini ustrezno poskrbeti za meteorno vodo, ne glede na to, ali gre za:

 • okolico hiš,
 • stanovanjske površine,
 • dvorišča,
 • dovoze,
 • parkirišča,
 • parke,
 • vrtove,
 • ceste in druge prometne površine,
 • pločnike,
 • mestne trge,
 • poslovne površine,
 • komercialne površine,
 • beninske črpalke,
 • avtocestna postajališča,
 • letališča,
 • za kakršne koli druge površine.

Na javnih površinah je za meteorno vodo tako vedno bolje poskrbljeno, žal pa je tudi padavin oziroma obilnih deževij vedno več. Zaradi tega se dostikrat dosedanji sistemi ne izkažejo za dovolj zmogljive oziroma se ob večjih deževjih jasno pokažejo vse njihove skrite napake. Enako pa velja tudi za zasebne površine, kjer smo za to, da z meteorno vodo ne bomo imeli težav, odgovorni sami. Vedeti je treba, da ta lahko povzroči precejšno škodo, ki pa se ji da na srečo dokaj zlahka izogniti. Če v okolici vašega doma za meteorno oziroma padavinsko vodo še ni ustrezno poskrbljeno, je torej skrajni čas, da ne čakate na prvo večje deževje, ampak raje za to poskrbite že pred tem.