Separator ali lovilec olj – katerega izbrati? 

Separator je naprava, ki preprečuje onesnaževanje podtalnice in vodnih virov ter skrbi za to, da se lahko odpadna voda nemoteno vrne v vodni krog. V njem se namreč odpadna voda učinkovito obdela tako, da se iz nje odstranijo delci onesnaževalcev in ni več nevarnosti, da bi lahko ti povzročili kakršno koli onesnaževanje. Pri tem pa obstaja več modelov in vrst takšnih separatorjev, o katerih si lahko več preberete tudi na sledečem spletnem naslovu: https://odvodnjavanje.si/separator-ste-izbrali-pravega/ 

Lovilci lahkih tekočin in lovilci maščob 

Separator AQUAFIX PPNa zgoraj omenjeni spletni povezavi si lahko preberete, kako se separatorji v osnovi delijo na lovilce lahkih tekočin in na lovilce maščob. Čeprav včasih prihaja do enačenja obeh vrst naprav, pa med njima v resnici obstajajo velike razlike. Glavna razlika je ta, odstranjevanju kakšnih onesnaževalcev iz odpadne vode je namenjena kakšna od omenjenih naprav ter to, za kakšen namen uporabe je zasnovana. Čeprav velikokrat oboje imenujemo kar separatorji, pa med njimi obstajajo tudi precejšnje razlike že v sami zasnovi in načinu delovanja, pa tudi namenu uporabe.

Tako velja, da so: 

  • lovilci maščob namenjeni vgradnji na iztoke kuhinj, gostinskih obratov, hotelov, mesnic, obratov, kjer se ukvarjajo s predelavo živil, ipd., saj gre za naprave, ki so namenjene izločevanju rastlinskih in živalskih maščob, 
  • lovilci olj ali lovilci lahkih tekočin pa so namenjeni vgradnji na površine in v objekte, kjer lahko prihaja do onesnaženja s tako imenovanimi lahkimi tekočinami – to so predvsem različna mineralna in sintetična olja, ogljikovodiki, bencin, dizel, ipd., takšne naprave pa se največkrat vgrajujejo na območja bencinskih črpalk, avtomehaničnih delavnic, manipulacijskih površin, avtopralnic, postajališč ob avtocesti, parkirišč, parkirnih hiš, cestišč, industrijskih obratov in podobno. 

Izbrati je treba kakovostno napravo, ki ustreza predpisom 

lovilec oljLovilci olj oziroma lahkih tekočin ter lovilci maščob se morajo uporabljati, saj to predpisuje tudi zakonodaja. Pri tem je treba slednjo natančno poznati, saj zakonske uredbe določajo, kakšen separator je treba vgraditi za določen namen uporabe in kakšna mora biti velikost delcev onesnaževalcev, ki jih je naprava sposobna odstraniti iz vode.  

Pri izbiri je tako treba slediti zakonskim normativom ter se že vnaprej dobro informirati o njih. Ti zakonski normativi oziroma uredbe so predstavljeni tudi na spletni strani https://odvodnjavanje.si/separator-ste-izbrali-pravega/, kjer si lahko preberete, kako evropski zakonski uredbi EN858 in En1825 definirata lovilec lahkih tekočin in lovilec maščob in kam ter kako jih je v skladu z zakonodajo treba vgrajevati.