Za odpadno vodo poskrbijo Aquafix separatorji 

AQUAFIX separatori
AQUAFIX separatori

Aquafix separatorji so premišljeno izdelane naprave, s katerimi je mogoče poskrbeti za odpadno vodo in njeno obdelavo v skladu z zakonskimi standardi. Slednjo je s takšnimi napravami namreč možno primerno obdelati tako, da se iz nje odstrani delce onesnaževalcev, zaradi katerih odpadne vode ne smemo kar tako izpuščati v odtok, kanalizacijo ali v naravo. Pred tem jo je treba ustrezno obdelati in prečistiti, s čimer se poskrbi za preprečevanje onesnaževanja okolja, torej se okolje in vodne vire zaščiti pred onesnaževalci, med katerimi so predvsem razna olja, masti in podobne snovi, ki za okolje in vodne vire predstavljajo pereč problem. 

Kakovostna obdelava odpadne vode 

Aquafix separatorji so naprave, ki omogočajo kakovostno obdelavo odpadne vode: 

  • v skladu z zakonskimi in vsemi drugimi standardi, 
  • tako, da so iz nje odstranjeni vsi onesnaževalci, 
  • tako, da je po obdelavi vodo mogoče nemoteno izpustiti v iztok. 

Različne dimenzije in modeli 

Potrebe uporabnikov so raznolike, čemur so prilagojeni tudi Aquafix separatorji. Modeli se tako razlikujejo glede na svoje lastnosti, kar uporabnikom omogoča, da med njimi izberejo najbolj primernega za svoje potrebe. V prvi vrsti je pomembno preveriti, kakšne onesnaževalce je možno odstraniti iz vode in na kakšen način se obdela odpadna voda pri posameznem tipu oziroma modelu. Druga pomembna lastnost takšnih naprav pa je gotovo njihova kapaciteta, torej to, koliko odpadne vode je s takšnimi napravami možno kakovostno obdelati. Pri tem pa je treba preveriti tudi, po kolikšnem času je treba napravo izprazniti in očistiti, saj se tudi to razlikuje od modela do modela. 

Potrebujete napravo za obdelavo odpadne vode? 

Separator AQUAFIX PPZa obdelavo odpadne vode je treba izbrati ustrezno napravo, s pomočjo katere bomo onesnaževalce iz nje lahko odstranili na čim bolj enostaven, zanesljiv in učinkovit način. Aquafix separatorji iz podjetja Hauraton zelo dobro služijo svojemu namenu, saj gre za prvovrstne naprave, s katerimi je vso odpadno vodo možno obdelati v skladu z zakonskimi standardi, ki veljajo za določen tip površine ali določeno vrsto objekta, pri katerem obstaja velika verjetnost pojavnosti določenih onesnaževalcev v odpadni vodi. 

Hkrati pa je z omenjenimi napravami odpadno vodo možno obdelati tudi tako, da bodo iz nje zanesljivo odstranjeni vsi onesnaževalci, ki bi lahko povzročili kakršnokoli onesnaževanje okolja, torej bo lahko odpadna voda varno odtekla v iztok. Omenjene naprave so namreč zasnovane tako, da delce onesnaževalcev ne le ločijo od preostale vode, ampak jih še dodatno filtrirajo.